background2

Een absolute aanrader. Nee, (bijna) verplichte inhoud van de boekenplank van iedere veiligheidskundige. En niet alleen om de inhoud, dit keer is ook de verpakking meer dan de moeite waard! Het boek ziet er prachtig uit met zijn fraai vormgegeven kaft en layout (echter, zij die ingegeven door de titel al voorpret hebben over de modellen: het betreft géén fotomodellen…).

Zoals in de ’Woorden Vooraf’ (aardige vondst trouwens als alternatief voor het feitelijk foutief gebruikte begrip ’Voorwoord’) gesteld is het makkelijk op een dergelijke verzameling van concepten en ideeën (het gaat m.i. verder dan alleen modellen) kritiek te hebben, onder andere wat volledigheid betreft. Laten we dat dan maar gelijk bespreken zodat het uit de weg is. Inderdaad, ik mis bijvoorbeeld het Reason’s gatenkaas model (het wordt wel ergens in de tekst genoemd), het ALARP principe (naar mijn mening een ernstig gemis in deze verzameling!) en de High Reliability theory (als je Normal Accidents bespreekt moet je ook de ”tegenhanger” noemen, vind ik). Maar goed, dat zijn misschien tips voor de volgende uitgave?

Voorts vind ik beslist dat voetnoot 30 aangaande het veel voorkomend verkeerd begrip van de veiligheidspiramide/-ijsberg een wat prominentere plaats in de tekst behoort te hebben (en inplaats daarvan iets minder voorbeelden bespreken van wat ’breed’ en ’smal’ is).

Ernstig punt van kritiek (en heel slordig) is dat op twee plaatsen de getekende figuur niet in overeenstemming met de tekst is. Daarbij gaat het om de risico-preventiematrix (blz 22 en 23) waarbij de beschrijving van de (acties in de) kwadranten niet klopt met de tekening (en in de tekening is het trouwens raar dat de x-as van groot naar klein loopt in plaats van andersom zoals normaal…) en ook de krachtenveldanalyse op pagina’s 114 en 115 heeft eenzelfde manco. Zie hieronder een betere versie van de risico preventie matrix.

Verdere opmerkelijke punt: het INK model voor professionals waarbij INK nogal uit context wordt getrokken cq. errug creatief wordt aangepast - naar mijn mening kan dit in een vervolguitgave beter achterwege blijven. 

Afgezien van deze (deels noodzakelijke) suggesties voor verbetering van de volgende uitgave hebben we hier een perfect boek voor de ondersteuning van veiligheidskundigen. Het is vlot, to-the-point en soepel geschreven wat de stof erg makkelijk toegankelijk maakt. Inhoudelijk behoorlijk solide, maar toch heel losjes en per onderwerp niet meer dan 1 bladzijde (en wat voetnoten). Da’s knap, compliment.

De schrijvers lijken zich (gezien de ondertitel en woorden vooraf) primair op beginnende veiligheidsprofessionals te richten, maar ik denk dat ook ’ervaren rotten’ er veel profijt van hebben, al was het maar als makkelijk toegankelijk en efficiënt bruikbaar referentie en naslagwerk voor gevallen van ’hoe was het ook alweer’.

Eigenlijk denk ik dat een vertaling op niet al te lange termijn gewenst is. Begin maar met een Engelse, maar liefst ook maar gelijk een Noorse… Ik ga zeker het boek niet alleen zelf regelmatig van de plank pakken, maar ook regelmatig gebruiken als ondersteuning om nieuwe/jonge collega’s op een gewenst niveau te brengen!

ISBN 978-90-3524-20-43

www.gelling.nl 

 

Inmiddels is een tweede bijgewerkte versie verschenen!

 

___________________________________________________________________________________

Gecorrigeerde risico-preventie matrix:

1: niks doen

2: aanpakken en voorlichten (wordt onderschat)

3: prioriteit! aanpakken!

 

4: voorlichten