background2

Professor Aimé Heere staat als auteur voor “Bruggen Naar Het Onbekende”, maar hij heeft kunnen steunen op een klein legertje gastauteurs voor dit boek met de ondertitel “Wegwijzer voor bewust omgaan met onvoorspelbaarheid bij strategische keuzes”. Het boek verzamelt naast theoretische beschouwingen over onzekerheid/onvoorspelbaarheid een groot aantal modellen/methodes om daarmee om te gaan - in theorie en praktijk. Die veelheid gaat ten koste van de toegankelijkheid. Het is daarmee geen boek om van kaft tot kaft te lezen, maar eerder geschikt als naslagwerk met één model per keer (speciaal aanbevolen: paragraaf 4.4 over het Cynefin raamwerk). Dat maakt het potentieel interessant voor veiligheidskundigen, vooral die met een strategische oriëntatie.

https://www.diekeure.be/nl-be/professional/7257/bruggen-naar-het-onvoorspelbare

(ISBN 978 90 4862 436 2)